Begaafdheidsonderzoek voor volwassenen

Op zoek naar jezelf?

In de zoektocht naar jezelf is het thema hoogbegaafdheid naar boven gekomen. Je vraagt je af of je inderdaad hoogbegaafd bent, want je herkent jezelf zo in de bijbehorende kenmerken die er geschetst worden. Een begaafdheidsonderzoek kan zicht geven op een deel van jouw (intellectuele) capaciteiten. Het geeft onder andere jouw meetbare intelligentie weer. Maar jij bent meer dan je intelligentie. Daarom zal een begaafdheidsonderzoek slechts een puzzelstuk zijn, of een deel van de puzzel, in de zoektocht naar jezelf. Erkenning voor jouw hoogbegaafdheid door middel van een begaafdheidsonderzoek kan wel enorm helpend zijn. Daarom bieden we de mogelijkheid om je als volwassen te laten onderzoeken op hoogbegaafdheid. Voor sommigen is de uitslag van zo’n onderzoek niet zo relevant. Zo persoonlijk is het dus.

Wat is hoogbegaafdheid?

Het zal je misschien verbazen, maar tot op heden is er binnen de internationale wetenschap tot op heden geen consensus bereikt over de definitie van hoogbegaafdheid en hoe je dit het beste kunt meten en interpreteren. Waar baseren wij ons begaafdheidsonderzoek dan op, denk je misschien? Er zijn vanuit de vele theorieën ondertussen wel een hoop kenmerken die met elkaar overlappen. Tessa Kieboom laat deze kenmerken bijvoorbeeld zien in het zijnsluik en cognitief luik.

In meerdere onderzoeken komt ook naar boven dat hoogbegaafdheid vaak gepaard gaat met een intensiteit van emoties en een grote sensitiviteit voor omgevingsinvloeden. Hierdoor zijn hoogbegaafde personen vaak gevoeliger voor stress en emotionele uitdagingen. Het is daardoor niet verwonderlijk dat zij hiervoor soms hulp nodig hebben in hun leven.

De definitie van hoogbegaafdheid uit het dynamische Delphi model, brengt de overlappende kenmerken van hoogbegaafdheid heel duidelijk samen.

Klaar voor een begaafdheidsonderzoek?

“Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard”

Maud Kooijman - van Thiel

Hoogbegaafd. Dat zie je zó!

Wat meten we?

Ons begaafdheidsonderzoek is een intelligentietest, persoonlijkheidsonderzoek en welzijnsonderzoek in één. Bij dit onderzoek kijken we dus naar veel meer dan alleen naar jouw IQ; het gaat om het hele plaatje. We onderzoeken waar het gedrag en gevoelens waar jij last van hebt vandaan zou kunnen komen, zodat we weten welke interventies er ingezet kunnen worden om jou (weer) tot bloei te laten komen. De WAIS IV is onderdeel van dit onderzoek en kan worden afgenomen vanaf 16 jaar.

Hoe gaan we te werk?

Dit onderzoek wordt afgenomen door een van onze orthopedagogen of psychologen die gespecialiseerd zijn in het afnemen van deze onderzoeken bij (vermoedelijk) hoogbegaafde volwassenen.

Bij de aanmelding luisteren we naar de hulpvraag en adviseren we of een onderzoek passend is voor dit moment. Soms adviseren we (nog) geen onderzoek te doen, omdat therapie/begeleiding beter past of eerst nodig is.

Het begaafdheidsonderzoek wordt in twee momenten opgesplitst. Het eerste moment staat in het teken van kennismaken, afname van Wereldspel en inzicht krijgen in de persoonlijkheidskenmerken en het welzijn. Ook wordt er een start gemaakt met het intelligentieonderzoek. Het tweede moment staat het intelligentieonderzoek centraal. Door het onderzoek in tweeën te delen, zien we dat mensen veel rustiger zijn gedurende het onderzoek, er minder last is van faalangst en wij beter zicht hebben op de signalen van onderpresteren. Een prettige samenwerking met elkaar is heel belangrijk om jou een veilige plek te bieden waarin je kan laten zien wat je in je hebt. Dat betekent dat we ook ruimte maken voor een praatje, humor, pauze of wat beweging (wandelingetje) waar dat nodig is.

Na afloop wordt alle verzamelde informatie verwerkt in een verslag. Na ontvangst van het verslag wordt er een afspraak ingepland om de bevindingen van het onderzoek met jou te bespreken. Je krijgt dan alle gelegenheid om je vragen te stellen.

Investering

Door werkgevers

Een dergelijk onderzoek is een flinke financiële investering. We zien dat werkgevers de uitslag en uitleg over hoe jij in elkaar zit vaak erg kunnen waarderen. Overleg daarom eens met je werkgever of hij/ zij bereid is dit onderzoek voor jou (deels) te bekostigen. We maken graag een offerte op maat.

Door gemeentes

In sommige gevallen wordt dit onderzoek en (vaak) bijbehorende therapie bekostigd vanuit de WMO. Overleg hiervoor éérst met je gemeenteconsulent. We maken dan een zorg- en budgetplan voor de gemeenteconsulent om de juiste beschikking te kunnen afgeven. In het geval het gemeentetarief niet toereikend is, kan een eigen bijdrage nog nodig zijn. In het geval dat de gemeente (deels) betaalt is er eerst een intakegesprek nodig waarin we alle aspecten met jou in kaart kunnen brengen. Aan dit intakegesprek zijn ook kosten verbonden.

Eigen bekostiging

Betaal je het onderzoek zelf? Dan kost het inclusief de nabespreking en het verslag € 1495,-. We hebben geen contracten met zorgverzekeraars. Je kunt deze kosten dus niet vergoed krijgen door de verzekering.

Klaar voor een begaafdheidsonderzoek?