Coaching en therapie voor volwassenen

In de jaren dat onze praktijk bestaat, hebben we volop gezien dat niet alleen kinderen kunnen vastlopen door o.a. hun (hoog)begaafdheid, maar dat dit bij volwassenen net zo hard gebeurt. Alleen is daar nog beperkt aandacht voor binnen de hulpverlening en vooral weinig bekendheid over. Er gaat daardoor misschien wel een hoop talent verloren. Binnen onze praktijk bieden we daarom ook hulp aan (hoog)begaafde volwassenen.

Redenen van aanmelding

Mensen die zich bij ons aanmelden hebben vaak te maken met één of meerdere van onderstaande thema’s.

 • (dreigende) burn-out / bore-out
 • zich dom voelen
 • eigen grenzen niet kunnen voelen/ bewaken
 • perfectionisme i.c.m. (faal)angst
 • negatief zelfbeeld
 • eenzaamheid
 • heel gevoelig zijn
 • moeite met keuzes maken, doel bepalen in het leven
 • gebrek aan zingeving / (existentiële) depressieve klachten
 • zeer sterk verantwoordelijkheidsgevoel
 • moeite in relaties
 • moeite met autoriteiten
 • niet weten wie je bent / jezelf kwijt zijn
 • niet weten wat je met emoties aan moet
 • zeer sterk aanpassen / niet (meer) kunnen aanpassen

Moet ik hoogbegaafd zijn om me aan te melden voor een coachtraject?

Nee, dat hoeft niet. Het gaat er namelijk niet zozeer om of je hoogbegaafd bent of niet, maar meer om de thema’s die hiermee te maken hebben en hoe die spelen in jouw leven. We gaan samen op zoek naar wie jij bent en daar is (hoog)begaafdheid slechts een deel van. Het helpt wel als je jezelf herkent in de zijnskenmerken van hoogbegaafdheid. Want in een traject voeren we graag diepgaande gesprekken, denken en schakelen we snel en leggen veel verbanden. Waar dat past bij jou en je situatie, ligt het tempo hoog.

Hoe gaan we te werk?

In een coachtraject gaan we samen op zoek naar wie jij bent en wie jij bent in relatie tot de ander. Hoe we dat vormgeven leggen we uit aan de hand van een metafoor: de boom. De boom, dat ben jij. En mocht je bij deze metafoor al afhaken en geen zin hebben om verder te lezen (“Wat een soft gedoe!”), prima! Stop dan na deze alinea met lezen. Weet in ieder geval dat we mensen die tegengas geven juist heel leuk vinden om te begeleiden. Tegengas geven we jou namelijk ook. We zijn niet bang om je een spiegel voor te houden, ook al is die soms pijnlijk. We zijn ook niet van de voorzichtige aanpak, maar durven naar de kern te gaan. We doen dat uiteraard vanuit verbinding, gelijkwaardigheid en met de nodige humor.

De boom als metafoor

Klik hier voor een uitgebreidere beschrijving van hoe we te werk gaan.

We kijken naar de hele boom, niet alleen naar de kruin of de wortels, maar naar het geheel, de gehele context. Wanneer we dat aandacht proberen te geven, dan heeft dat het grootste effect. Een holistische aanpak dus, vanuit een Contextuele benadering (Nagy, Buber) en Systemisch werk (Hellinger e.a.). Tijdens een traject zetten we verschillende interventies/werkvormen in, afhankelijk van jouw hulpvraag. Psycho-educatie, ontdekken van talenten, genogram maken, lichaamsgericht werk (leren voelen) en opstellingen zijn hier voorbeelden van.

Duur van het traject

De precieze duur van het traject hangt uiteraard af van de hulpvraag. Gemiddeld bevat een traject 10 sessies.

Investering

Betaal je het traject zelf, dan gelden de tarieven zoals genoemd op de website.

Veel trajecten worden bekostigd vanuit de werkgever vanuit potjes als duurzame inzetbaarheid of scholingskosten. Indien je werkgever betaalt, maken we een offerte op maat. Een gesprek samen met je werkgever behoort ook tot de mogelijkheden.

In uitzonderlijke gevallen kan het traject worden bekostigd vanuit een PGB (WMO-budget). Neem hiervoor contact op met je eigen gemeente. Indien nodig kunnen wij een zorg- en budgetplan schrijven voor de aanvraag van een PGB (hier zijn wel kosten aan verbonden).