Begaafdheidsonderzoek

Het onderzoek

Ons begaafdheidsonderzoek is een intelligentietest, persoonlijkheidsonderzoek en welzijnsonderzoek in ├ę├ęn. Bij dit onderzoek kijken we dus naar veel meer dan alleen naar het IQ van een kind; het gaat om het hele plaatje. We onderzoeken waar het zichtbare gedrag vandaan zou kunnen komen, zodat we weten welke interventies er ingezet kunnen worden om een kind (weer) tot bloei te laten komen.

Dit onderzoek wordt afgenomen door een van onze orthopedagogen of psychologen. Zij zijn gespecialiseerd in het afnemen van deze onderzoeken bij (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen.

De inhoud

Het model van Duran wordt gebruikt als leidraad voor onze begaafdheidsonderzoeken. In dit model staan de hoofd- en hartkenmerken van hoogbegaafdheid centraal. Met betrekking tot de hoofdkenmerken wordt het intelligentieniveau onderzocht en wordt gekeken naar het creatief denkvermogen van het kind. De hartkenmerken kunnen worden gezien als de persoonskenmerken van hoogbegaafdheid. Ook deze worden in het onderzoek meegenomen. Daarnaast wordt er in het onderzoek gekeken welke interne en externe factoren mogelijk van invloed zijn op de prestaties en het welbevinden van het kind. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de ondersteunings- en begeleidingsbehoeften het kind.

Intelligentie

We kunnen de volgende intelligentietesten aanbieden als onderdeel van het begaafdheidsonderzoek:

  • KIQT+ (test voor vermoedelijk (hoog)begaafde kinderen)
  • WISC-V
  • IDS-2
  • WPPSI-IV
  • RAKIT-2

Op basis van de hulpvraag en de kenmerken en leeftijd van het kind kiest de orthopedagoog of psycholoog een passende test. Doordat we meerdere testen in huis hebben, kunnen we indien nodig makkelijk overschakelen naar een andere test, als in de praktijk blijkt dat dit toch beter aansluit bij het kind.

We testen bij voorkeur vanaf een leeftijd van 6 jaar.

Klaar voor een begaafdheidsonderzoek?

Hoe gaat het in zijn werk?

Mis(sende)- diagnoses voorkomen

In onze praktijk ÔÇślabelenÔÇÖ we kinderen niet met DSM-V diagnoses zoals bijvoorbeeld ADHD of ASS. Hier kiezen we bewust voor, omdat kinderen die niet goed in hun vel zitten soms gedrag kunnen laten zien dat lijkt op bepaalde stoornissen. De oorzaak van dit gedrag kan te maken hebben met een mismatch met de omgeving, een gebrek aan passend onderwijs of gebrek aan begrip en aandacht voor de hoogbegaafdheid. Ook kan er sprake zijn van trauma of hechtingsproblematiek.

Het beeld kan vertekend zijn door de situatie waar het kind zich in bevindt. Het risico op mis-diagnose is dan groot. We zijn dus voorzichtig in het trekken van conclusies op basis van ├ę├ęn onderzoek. Na het begaafdheidsonderzoek bekijken we in het vervolgtraject wat een kind nodig heeft en gaan daarmee aan de slag. In gevallen waarbij interventies binnen het hele systeem rondom het kind niet tot verandering leiden, veranderingen die je normaal gesproken zou verwachten, zullen we een stoornis verder onderzoeken. Hiervoor verwijzen we door naar partijen waar we goede ervaringen mee hebben en werken we nauw samen met een kind-en jeugdpsychiater.

De volledige breedte

Diagnostiek

Begaafdheids-onderzoek

Diagnostiek

Didactisch
onderzoek

In veel gevallen combineren wij het begaafdheidsonderzoek met het didactisch onderzoek.

> Lees meer over het didactisch onderzoek

Onderzoek bij kinderen tussen de 3 en 5 jaar

Bij jonge kinderen zijn we extra alert op de manier waarop we onderzoek doen. Hier is vaak maatwerk nodig, omdat de a-synchroniteit in de ontwikkeling vaak erg groot is. Daarom zal er bij aanvraag voor onderzoek bij kinderen tussen de 3 en de 5 jaar altijd eerst een intakegesprek plaatsvinden. Afhankelijk van de mogelijkheden van jouw kind bekijken we of er wel onderzoek nodig is en zo ja, welke manier van onderzoeken het beste aansluit. In veel gevallen zullen we adviseren te wachten met een onderzoek of enkel een signalering van een ontwikkelingsvoorsprong te doen.

Het beeld is vertekend door de situatie waar het kind zich in bevindt. Het risico op misdiagnose is dan groot. We onderzoeken dan eerst wat een kind nodig heeft en gaan daarmee aan de slag. In gevallen waarbij interventies binnen het hele systeem rondom het kind niet tot de te verwachte veranderingen leiden, kan een stoornis verder onderzocht worden. Hiervoor verwijzen we door naar partijen waar we goede ervaringen mee hebben.

AANVULLENDE OPTIE

Executief onderzoek

Executieve vaardigheden zijn tegenwoordig een hot-item. Maar worden observaties over het executief functioneren bij hoogbegaafden wel altijd goed geïnterpreteerd? Wij zien regelmatig van niet.

Meer informatie

Klaar voor een begaafdheidsonderzoek?