De praktijk

Waarom Praktijk Extralent?

Praktijk Extralent is een van de weinige praktijken waarbij:

 • Alle medewerkers ruime kennis en (persoonlijke) ervaring hebben met hoogbegaafdheid en meerderen van hen ook met het opvoeden van hoogbegaafde kinderen.
 • Er aandacht is en begeleidingsmogelijkheden zijn voor zowel de ouders, de school als het kind. Waarom doen we dat? Zie¬†visie.
 • Je naast behandeling ook terecht kunt voor diagnostiek (begaafdheidsonderzoek en didactisch onderzoek). We bieden dus het complete pakket.
 • Meerdere medewerkers een onderwijsachtergrond hebben, waardoor we gedegen en haalbare adviezen kunnen geven aan de scholen.
 • We¬†out-of-the-box¬†durven en kunnen (mee)denken, we hanteren geen¬†one-size-fits-all¬†methoden. We gaan echt voor maatwerk.
 • Alle medewerkers een sterk invoelend vermogen hebben, waardoor je bij ons altijd een luisterend oor zult treffen.
 • We genieten van ons zelf blijven ontwikkelen. Blijven leren is hier is lust en een¬†must!

Daarnaast beschikt onze praktijk over:

 • HKZ-certificaat en voldoet daarmee aan de kwaliteitseisen volgens de ISO-normen.
 • NVO en NIP geregistreerde gedragswetenschappers
 • SKJ gecertificeerde professionals
 • Kennis over en ervaring met systemische en contextuele hulpverlening
 • Specialisatie in breinvoorkeuren (beelddenken en taaldenken)
 • Kennis over en ervaring met hoogsensitiviteit
 • Accreditaties voor diverse methodieken, zoals de visuele LEREN LEREN methode en diagnosticeren met Wereldspel (zie¬†www.kindinbeeld.nl)
 • Kennis over kindertekeningen; hoe deze te interpreteren en hoe tekenen therapeutisch ingezet kan worden (www.tekenenismeer.nl)
 • Kennis over de verschillen en overeenkomsten tussen hoogbegaafdheid en ASS en hoe deze te interpreteren
 • Kennis over Jeugdwet, WMO en PGB
 • Aansluiting bij het Kwaliteitsregister Hoogbegaafdheid

Impact

“Bij Praktijk Extralent voelen we ons heel welkom en gehoord. Er hangt een warme sfeer, daardoor komen we er graag en durven we ons hart te luchten.”

- Familie B

Kinderen en hun welzijn gaan ons zeer aan het hart. We beschouwen het als onze missie en de kracht ieders kwaliteiten naar boven te krijgen; iemand echt te zien! In de behandeling gaan we de diepte in en houden we rekening met de hoogsensitiviteit waarmee hoogbegaafdheid vaak gepaard gaat. Een respectvolle benadering kun je van ons te allen tijde verwachten.

We willen naast je staan. We zullen naar je luisteren en vragen stellen. We gaan met je op zoek hoe jij, door dicht bij jezelf te blijven, toch iets kunt veranderen in jouw situatie. Jij blijft eigenaar van je eigen leerproces.

Missie, Visie en Kernwaarden

Missie

Wij geloven dat wanneer we oprechte aandacht hebben en oordeelloos kunnen kijken achter gedrag er verbinding kan ontstaan. Vanuit die verbinding en met gedegen kennis van hoogbegaafdheid, pedagogische, psychologische en didactische kennis kunnen we tegemoet komen aan de hulpvraag van de cli√ęnt en zo verandering teweeg brengen.

We bieden specialistische zorg, waarbij we niet alleen aandacht hebben voor de cli√ęnt, maar ook voor zijn of haar omgeving; school, gezin, werk. We geloven dat een duurzame verandering ontstaat wanneer we naar alle belangrijke leefgebieden van de cli√ęnt kijken. We werken daarom met een systeemgerichte aanpak.

Visie

Het is onze visie om in Ede en haar omgeving dé plek te zijn waar (hoog)begaafde kinderen, jongeren, volwassenen, ouders en leerkrachten hulp krijgen bij problematiek gerelateerd aan (hoog)begaafdheid.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn samen te vatten in de volgende woorden:

 • Aandacht
 • Echtheid
 • Eerlijkheid
 • Deskundigheid
 • Maatwerk

Wil je meer weten?