Klachtenregeling

Klachtenportaal

Het is verplicht voor zorgaanbieders om aangesloten te zijn bij een klachtencommissie. Wij zijn daarvoor als Praktijk Extralent aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.

Mocht je op enig moment een klacht hebt, dan willen we dat natuurlijk graag horen. Meld deze dus altijd eerst bij ons. Wij zullen er alles aan doen om de klacht zo goed mogelijk te behandelen en elkaar te vinden in een gesprek.

Mocht dit om welke reden dan ook niet lukken, dan kun je je wenden tot Klachtenportaal Zorg. ZieĀ klachtenportaalzorg.nlĀ voor de procedure van de afhandeling van de klacht.