Scholen

Passend onderwijs voor hoogbegaafden

Herken je onderstaande vragen?

Wat bieden wij voor scholen?

Zorgconsultaties

Wij slaan de brug tussen zorg en onderwijs. Wij sluiten graag aan bij een overleg met een het zorgteam of ondersteuningsteam van de school. Bijvoorbeeld wanneer je even niet meer weet hoe verder met het hoogbegaafde kind op jullie school. Wij denken mee in de mogelijkheden van de school, de behoeften en draaglast van een kind. Wacht niet met het inschakelen van hulp tot het te laat is en een kind niet meer naar school kan. Als wij worden betrokken gaan we ervanuit dat een samenwerkingsverband ook op de hoogte is gesteld van de zorgen rondom een kind. Samen willen we namelijk kunnen inventariseren wie op welk terrein hulp kan bieden in de situatie.

Coaching van de leerkracht

Behoefte aan praktische tips voor in de klas? Dat kan, we komen graag om zo concreet mogelijk met de leerkracht mee te denken. We zijn gewend om daarin ook buiten de kaders te denken. Kennis van de leerplicht hebben we en we werken regelmatig nauw samen met de leerplichtambtenaar. Uiteindelijk zullen onze adviezen gebaseerd zijn op de behoefte van het kind enerzijds en de haalbaarheid voor de leerkracht aan de anderzijds. Een observatie in de klas kan onderdeel zijn van het in kaart brengen van deze behoeften. 

Teamtrainingen

Expert worden op het gebied van hoogbegaafdheid? Wij bieden diverse trainingen aan voor schoolteams op het gebied van hoogbegaafdheid. Onze trainingen zijn voornamelijk gericht op de zijnskant van hoogbegaafdheid en de uitdagingen die dit met zich meebrengt in het leven. Ook weten wij hoe het binnen gezinnen kan werken en met wat voor ouders je te maken kan krijgen. Wie zien deze mensen natuurlijk dagelijks in onze praktijk. De uitdagingen die de communicatie tussen ouders en scholen soms met zich meebrengt en hoe je hierin als school de juiste houding in kan aannemen, nemen we mee in deze trainingen. Omdat geen enkel team hetzelfde is, maken we elke training op maat. Overleg met ons over de mogelijkheden.

Passend onderwijs?

Binnen het huidige onderwijssysteem komt er mede door Passend Onderwijs steeds meer aandacht voor hoogbegaafdheid. Dat is natuurlijk geweldig! Tegelijkertijd is er nog veel nood door gebrek aan kennis en ervaring op dit vlak. Hoogbegaafdheid is een ingewikkelde materie. Uit onderzoek blijkt dat als hier op school (of thuis) niet goed mee omgegaan wordt, dit ernstige schade kan brengen aan de ontwikkeling van het kind.

In veel gevallen vallen hoogbegaafde kinderen op school op. Als school signaleer je dat een kind anders is dan andere kinderen. Maar dat geldt niet voor alle hoogbegaafden. Soms wordt gedrag in een ander, bekender ‘hokje’ geplaatst, met misdiagnoses tot gevolg. Er zijn steeds meer hoogbegaafde kinderen die onterecht een label ADHD of een vorm van autisme krijgen. Er zijn echter ook kinderen die zich helemaal aanpassen en onderpresteren. Ook deze kinderen zijn een uitdaging om goed in beeld te krijgen. De leerkracht merkt niets van de hoogbegaafdheid van het kind. Vaak zal de leerkracht via ouders horen dat hun kind veel meer kan dan hij of zij op school laat zien.

Door misdiagnoses of aanpassing worden hoogbegaafde kinderen niet altijd (h)erkend, terwijl heel veel leed opgelost kan worden door een hoogbegaafd kind aan te bieden wat hij nodig heeft. We zetten daarom onze expertise ook graag in voor scholen. Naast hulp met signaleren en het overdragen van kennis, kunnen we kijken wat voor leerarrangementen er mogelijk zijn binnen een school of klas. Onze onderwijsspecialisten komen uit het onderwijs en kunnen daardoor heel concreet adviseren en meedenken in de mogelijkheden van de school.

Interesse in ondersteuning voor scholen?