Karin Boer

Over Karin

  • SKJ Orthopedagoog
  • ECHA/RITHA Specialist hoogbegaafdheid
  • Onderwijsexpert
  • Specialismen: kindertekeningen, talenten ontdekken

Mijn naam is Karin Boer. Ik ben 29 jaar en woon met mijn vriend Sten in Arnhem. In december 2020 is ons kleine gezin uitgebreid met een zoontje: Ties! Binnen praktijk Extralent ben ik werkzaam als NVO orthopedagoog gespecialiseerd in hoogbegaafdheid.

Mijn studietijd ben ik begonnen met de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO). Dit is een combinatiestudie van de PABO aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de bachelor Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit. Het was een pittige studie, waarin praktijk en theorie mooi samenkwamen. Tijdens mijn eindstage van de PABO op het voltijds hoogbegaafdenonderwijs merkte ik hoeveel affiniteit ik heb met deze diverse doelgroep. Ik voel me bij deze doelgroep echt op mijn plek! In mijn vervolgstudie, de master Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit, heb ik daarom de richting ā€˜Gifted Educationā€™ gekozen. Na deze master ben ik aan de slag gegaan als leerkracht van een bovenschoolse plusgroep bedoeld voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Hier kreeg ik de vrijheid om zelf een lesprogramma aansluitend bij de onderwijsbehoeften van deze doelgroep op te stellen. Ik heb erg genoten van de creativiteit, leergierigheid en het enthousiasme van de leerlingen. In deze periode heb ik ook de ECHA-opleiding tot specialist hoogbegaafdheid gevolgd. Daarnaast heb ik met veel plezier als leerkracht op de Kentalis Dr. P.C.M. Bosschool in Arnhem gewerkt, waar ik kinderen met een taalontwikkelingsstoornis in de groep had. Al met al een periode met veel diversiteit!Ā 

Begin 2019 heb ik samen met mijn vriend een prachtige reis van een half jaar gemaakt door Zuid-Amerika. Na deze geweldige ervaring was het tijd voor een nieuwe uitdaging op werkgebied. Deze heb ik gevonden bij Praktijk Extralent! Hier doe ik onder andere diverse onderzoeken en ik begeleid individuele leerlingen, leerkrachten en ouders. Ik vind het heel fijn om kinderen te helpen om zich te kunnen ontplooien en ik ben blij dat ik hier de kans krijg om mijzelf ook te blijven ontwikkelen!