Het begaafdheidsonderzoek

Ons begaafdheidsonderzoek is een intelligentietest, persoonlijkheidsonderzoek en welzijnsonderzoek in één is. Bij dit onderzoek kijken we dus naar veel meer dan naar het IQ van een kind alleen; het gaat om het hele plaatje. We onderzoeken waar het zichtbare gedrag vandaan kan komen, zodat we weten welke interventies er ingezet kunnen worden om een kind (weer) tot bloei te laten komen.

Dit onderzoek wordt afgenomen door één van onze orthopedagogen of psychologen. Zij zijn gespecialiseerd in het afnemen van deze onderzoeken bij (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen.

We kunnen de volgende testen aanbieden als onderdeel van het begaafdheidsonderzoek. De keuze van de test is afhankelijk van de situatie van het kind en de leeftijd. Bij aanmelding adviseren we hierover.

  • KIQT+ (test voor vermoedelijk (hoog)begaafde kinderen)
  • WISC-V
  • WIPPSI-IV
  • RAKIT-2 

We testen bij voorkeur vanaf een leeftijd van 6 jaar.

Binnen het onderzoek worden alle items uit het onderstaande model van Duran onder de loep genomen en verwerkt in het verslag met uitgebreide handelingsadviezen. Daardoor ontstaat er een compleet en gebalanceerd beeld. We nemen de tijd om de bevindingen van het onderzoek met ouders te bespreken. Ook bieden we de mogelijkheid om het onderzoek op school te komen toelichten.

Hoe gaat het in zijn werk?

Bij de aanmelding luisteren we naar de hulpvraag en adviseren we welke vom(en) van diagnostiek passend zijn. Soms adviseren we (nog) geen onderzoek te doen, omdat begeleiding soms beter past of eerst nodig is.

Het begaafdheidsonderzoek wordt in twee momenten opgesplitst. Het eerste moment staat in het teken van kennismaken, afname van Wereldspel, inzicht krijgen en in de persoonlijkheidskenmerken en welzijn. Het tweede moment staat het intelligentie-onderzoek centraal. Door het onderzoek in tweeën te delen, zien we dat het kind veel rustiger is gedurende het onderzoek, er minder last is van faalangst en wij beter zicht hebben op de signalen van onderpresteren doordat we het kind al eerder gezien hebben. De relatie met het kind is heel belangrijk voor ons. Dat betekent dat we ook ruimte maken voor spel, beweging en gesprekjes tussendoor.

Doordat we meerdere tests in huis hebben, kunnen we indien nodig makkelijk overschakelen naar een andere test als in de praktijk blijkt dat dit toch beter aansluit bij het kind.

Na ontvangst van het verslag, wordt het onderzoek met ouders besproken.

Mis(sende)- diagnoses voorkomen

In onze praktijk ‘labelen’ we kinderen niet met DSM-V diagnoses zoals bijvoorbeeld ADHD of ASS. Hier kiezen we bewust voor, omdat kinderen die niet goed in hun vel zitten soms gedrag kunnen laten zien dat lijkt op bepaalde stoornissen. De oorzaak van dit gedrag kan te maken hebben met een mismatch met de omgeving, een gebrek aan passend onderwijs of gebrek aan begrip en aandacht voor de hoogbegaafdheid. Het beeld is vertekend door de situatie waar het kind zich in bevindt. Het risico op mis-diagnose is dan groot. We onderzoeken dan eerst wat een kind nodig heeft en gaan daarmee aan de slag. In gevallen waarbij interventies binnen het hele systeem rondom het kind niet tot verandering leiden, veranderingen die je normaal gesproken zou verwachten, zullen we een stoornis verder onderzoeken. Hiervoor verwijzen we door naar partijen waar we goede ervaringen mee hebben.

Begaafdheidsonderzoek + Didactisch onderzoek

Dit onderzoek omvat naast het begaafdheidsonderzoek ook het didactische aspect. We onderzoeken hoe een kind leert en hoe ver het is op de didactische (school) ‘ladder’. Bij dit laatste toetsen we een kind door tot aan het moment dat het weer nieuwe dingen te leren heeft; het frustratieniveau. We onderzoeken de leeringang (de manier waarop een kind het beste kan leren) en we brengen zijn/haar leerstrategieën in kaart.

Dit onderzoek is zeer waardevol voor scholen, omdat ze er direct en concreet mee aan de slag kunnen.

Aanvullende opties:

Deze optie kan toegevoegd worden aan een begaafdheidsonderzoek:

  • Executief onderzoek