Doelgroep

Binnen onze praktijk werken wij met vermoedelijk (hoog)begaafde kinderen, jongeren, ouders en (jong)volwassenen.

Kijken naar wat nodig en nuttig is

Wanneer je je aanmeldt in onze praktijk, zullen we samen bekijken op welke manier we het beste kunnen werken aan een verbetering van de situatie. Soms hoeft er geen uitgebreid traject opgestart te worden, maar zijn een aantal (ouder)gesprekken en/of schoolgesprekken al genoeg.

Koers houden

Wanneer er meer nodig is dan dat, lopen we een langere tijd mee met jou of met jullie gezin, waarbij we meestal wekelijks afspraken hebben met elkaar. Tijdens het intakegesprek bespreken we met elkaar waar de primaire focus op gaan leggen. Gedurende het traject blijven we checken of we op de goede weg zitten.

We doen niet aan symptoombestrijding

Wanneer cliënten bij ons binnen komen, wordt vaak iets in het gedrag als grootste probleem ervaren. Op het gedrag zijn ze al vaak aangesproken door hun omgeving, waardoor het zelfbeeld soms flink te lijden heeft gehad. Wanneer we dan alleen zouden focussen op dat gedrag en dat zouden willen veranderen, doen we naar onze visie geen recht aan de cliënt. We willen samen op zoek gaan naar de oorzaak van het zichtbare (en onzichtbare) gedrag. Wat zit er achter? Hoe ontstaat het? Door daar naar op zoek te gaan, pakken we een probleem bij de kern aan.

Talentgericht werken

Tijdens de behandeling gaan we uit van de kwaliteiten en talenten van onze cliënten. Hier gaan we zelfs eerst naar op zoek, omdat deze vaak ver weg gestopt zijn of geen ruimte hebben gekregen om tot uiting te komen. Vanuit deze talenten is het daarna veel fijner en effectiever om te werken aan dingen die moeilijk zijn.

Leren met je hele lijf

We passen onze werkwijze aan naar de leervoorkeuren van onze cliënten, echt maatwerk dus. De fase van kennismaking is daarom een essentieel en zeer effectief onderdeel van ons behandeltraject. Vervolgens zetten we in op bijvoorbeeld bewegen en lichaamsbewust worden, creativiteit in denken en doen, muziek, (rollen)spel, oefenen in doorzetten en leren hulp vragen, emoties voelen in je lijf en behoeften leren uiten.

Van hoofd naar gevoel

We zien vaak dat onze cliënten heel goed in hun hoofd van alles kunnen snappen en beredeneren, maar dat de vertaalslag naar het voelen en handelen erg moeilijk is. Hierin maken wij met onze werkwijze het verschil; we helpen onze cliënten deze vertaalslag te maken die zo belangrijk is om het geleerde langdurig te laten beklijven. Doordat het hele systeem rondom de cliënt betrokken kan worden, is het effect van de behandeling vaak groot.