“Wat heb je snel in de gaten hoe onze dochter is, jij ziet haar echt! Daardoor durft ze zichzelf te zijn bij je.”   Moeder M

Praktijk Extralent is een van de weinige praktijken waarbij:

 • Alle medewerkers ruime kennis en (persoonlijke) ervaring hebben met hoogbegaafdheid en meerderen van hen ook met het opvoeden van hoogbegaafde kinderen.
 • Er aandacht is en begeleidingsmogelijkheden zijn voor zowel de ouders, de school als het kind. Waarom doen we dat? Zie visie.
 • Je naast behandeling ook terecht kunt voor diagnostiek (begaafdheidsonderzoek en didactisch onderzoek). We bieden dus het complete pakket.
 • Meerdere medewerkers een onderwijsachtergrond hebben, waardoor we gedegen en haalbare adviezen kunnen geven aan de scholen.
 • We out-of-the-box durven en kunnen (mee)denken, we hanteren geen one-size-fits-all methoden. We gaan echt voor maatwerk.
 • Alle medewerkers een sterk invoelend vermogen hebben, waardoor je bij ons altijd een luisterend oor zult treffen.
 • We genieten van ons zelf blijven ontwikkelen. Blijven leren is hier is lust en een must!

Daarnaast beschikt onze praktijk over:

 • Zijn wij een HKZ-gecertificeerde zorginstelling en voldoen daarmee aan de kwaliteitseisen volgens de ISO-normen.
 • NVO en NIP geregistreerde gedragswetenschappers
 • SKJ gecertificeerde professionals
 • Kennis over en ervaring met systemische en contextuele hulpverlening
 • Specialisatie in breinvoorkeuren (beelddenken en taaldenken)
 • Kennis over en ervaring met hoogsensitiviteit
 • Accreditaties voor diverse methodieken, zoals de visuele LEREN LEREN methode en diagnosticeren met Wereldspel (zie www.kindinbeeld.nl)
 • Kennis over kindertekeningen; hoe deze te interpreteren en hoe tekenen therapeutisch ingezet kan worden (www.tekenenismeer.nl)
 • Kennis over de verschillen en overeenkomsten tussen hoogbegaafdheid en ASS en hoe deze te interpreteren
 • Kennis over Jeugdwet, WMO en PGB
 • Wij zijn aangesloten bij het Kwaliteitsregister Hoogbegaafdheid

Kinderen en hun welzijn gaan ons zeer aan het hart. We beschouwen het als onze missie en de kracht ieders kwaliteiten naar boven te krijgen; iemand echt te zien! In de behandeling gaan we de diepte in en houden we rekening met de hoogsensitiviteit waarmee hoogbegaafdheid vaak gepaard gaat. Een respectvolle benadering kun je van ons te allen tijde verwachten. We willen naast je staan. We zullen naar je luisteren en vragen stellen. We gaan met je op zoek hoe jij, door dicht bij jezelf te blijven, toch iets kunt veranderen in jouw situatie. Jij blijft eigenaar van je eigen leerproces.

“Bij Praktijk Extralent voelen we ons heel welkom en gehoord. Er hangt een warme sfeer, daardoor komen we er graag en durven we ons hart te luchten.”      Familie B