“Wat heb je snel in de gaten hoe onze dochter is, jij ziet haar echt! Daardoor durft ze zichzelf te zijn bij je.”   Moeder M

 

Praktijk Extralent is een van de weinige praktijken waarbij:

 • Alle medewerkers ruime kennis en (persoonlijke) ervaring hebben met hoogbegaafdheid en het opvoeden van hoogbegaafde kinderen.
 • Er aandacht is en begeleidingsmogelijkheden zijn voor zowel de ouders, de school als het kind. Waarom doen we dat? Zie visie.
 • Je naast begeleiding ook terecht kunt voor diagnostiek (begaafdheidsonderzoek en didactisch onderzoek). We bieden dus het complete pakketje.
 • Alle medewerkers een onderwijsachtergrond hebben, waardoor we gedegen en haalbare adviezen kunnen geven aan de scholen.
 • We out-of-the-box durven en kunnen (mee)denken, we hanteren geen one-size-fits-all methoden. We gaan echt voor maatwerk.
 • Alle medewerkers een sterk invoelend vermogen hebben, waardoor je bij ons altijd een luisterend oor zult treffen.
 • We genieten van ons zelf blijven ontwikkelen. Blijven leren is hier is lust en een must!

Daarnaast beschikt onze praktijk over:

 • Een NVO orthopedagogen en NIP psychologen, waardoor we ook begaafdheidsonderzoeken kunnen afnemen.
 • Ervaren kind- en opvoedcoaches.
 • Ruime expertise over breinvoorkeuren (beelddenken en taaldenken)
 • Grote kennis en ervaring met hoogsensitiviteit
 • Ervaren RT’ers.
 • Accreditaties voor de mindset UIL-methode en de Talent-Vaardig methode (zie www.praktijkhoogbegaafd.nl), de visuele LEREN LEREN methode en diagnostiseren met Wereldspel (zie www.kindinbeeld.nl).
 • Kennis (d.m.v. scholing) over kindertekeningen; hoe deze te interpreteren en hoe tekenen therapeutisch ingezet kan worden.
 • Kennis over Jeugdwet, WMO en PGB

Kinderen en hun welzijn gaan ons zeer aan het hart. We beschouwen het als onze missie om de kracht en kwaliteiten in een kind naar boven te krijgen; een kind echt te zien! In de begeleiding gaan we de diepte in en houden we rekening met de hoogsensitiviteit waarmee hoogbegaafdheid vaak gepaard gaat. Een respectvolle benadering kun je van ons te allen tijde verwachten. We willen naast je staan. We zullen naar je luisteren en vragen stellen. We gaan met je op zoek hoe jij, door dicht bij jezelf te blijven, toch iets kunt veranderen in jouw situatie. Jij blijft eigenaar van je eigen leerproces.

Hoe pakken we dat aan?

 • Individuele coaching/behandeling zal plaatsvinden in de praktijk. In uitzonderlijke gevallen is in overleg coaching bij je thuis of op school mogelijk.
 • Je kunt altijd bellen of mailen voor een eerste gratis kennismakingsgesprek, je bepaalt daarna zelf of je een intakegesprek wilt plannen voor een verder traject.
 • We bespreken wat de kosten zijn van een traject of onderzoek, zodat je altijd weet waar je aan toe bent.
 • We hebben een breed netwerk van mensen (ook gespecialiseerd in hoogbegaafdheid) naar wie we kunnen doorverwijzen, mocht dit nodig zijn.

“Bij praktijk Extralent voelen we ons heel welkom en gehoord. Er hangt een warme sfeer, daardoor komen we er graag en durven we ons hart te luchten.”      Familie B