Praktijk Extralent

Praktijk Extralent is een HKZ-gecertificeerde zorginstelling voor jeugdigen en volwassenen gespecialiseerd in behandeling, diagnostiek, opvoedondersteuning en het adviseren in passend onderwijs op het gebied van (hoog)begaafdheid.

Wij behandelen kinderen en jongeren die te maken hebben met
 • (faal)angsten
 • depressieve gevoelens en negatief zelfbeeld
 • (kenmerken van) burn-out/ bore-out
 • moeite in de prikkelverwerking
 • moeite met emotieregulatie
 • gevoelens en behoeften moeilijk/ niet kunnen uiten
 • (dreigend) uitval in het onderwijs
We onderzoeken kinderen en jongeren waarbij we
 • de persoonlijkheid, welzijn en intelligentie in beeld willen brengen (begaafdheidsonderzoek)
 • de schoolse vaardigheden, leerstijlen en het didactisch niveau in kaart willen brengen (didactisch onderzoek)
 • inzicht willen krijgen in de executieve vaardigheden

Behandelingen en diagnostiek van kinderen en jongeren vallen binnen het Kwaliteitskader Jeugd. Dat betekent dat er altijd een geregistreerde vakbekwame professional de behandeling uitvoert of erbij betrokken is.

We begeleiden ouders die
 • opvoedondersteuning nodig hebben voor hun (hoog)begaafde kind tussen de 0 en 18 jaar
 • inzicht willen in hun eigen denken en handelen
 • meer inzicht willen hebben in de capaciteiten van hun kind
 • hulp willen in hun contact met school over het onderwijsaanbod aan hun (hoogbegaafde) kind
We coachen volwassenen
 • die vastlopen in werk en- of privĂ© met (hoog)begaafdheidsgerelateerde uitdagingen (zie onderwerpen bij kinderen/jongeren)
 • die zoeken naar hoe ze van waarde kunnen zijn in hun leven
 • die meer inzicht willen krijgen in (de oorzaak van) hun gedrag, gedachten, gevoelens en gewoontes
 • die worstelen met de balans tussen uitdagingen aangaan en op tijd rust nemen, controleren en loslaten etc.
We trainen en begeleiden scholen en docenten in
 • alles rondom het thema hoogbegaafdheid. Zowel individueel als team-breed
 • organiseren van ouderavonden over hoogbegaafdheid
 • het leren (vroegtijdig) signaleren van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of die mogelijk hoogbegaafd zijn
 • hoe te compacten en verrijken van leerstof.
 • het bepalen van de didactische leeftijd van een kind zodat er beter ingespeeld kan worden op de onderwijsbehoefte van een kind.

Klik hier als je meer wil weten over ons, onze visie en onze werkwijze.

Zijnsluik hoogbegaafdheid