Voor wie is Praktijk Extralent?
Praktijk Extralent adviseert en coacht op drie belangrijke gebieden in de ontwikkeling van het (hoogbegaafde) kind (visie).

Voor ouders

  • die advies zoeken voor de opvoeding van hun (hoogbegaafde) kind tussen de 0 en 18 jaar.
  • die meer inzicht willen hebben in het didactisch niveau van hun kind.
  • die hulp willen in hun contact met school over het onderwijsaanbod aan hun (hoogbegaafde) kind.

Voor kinderen

  • die “vastlopen” in hun dagelijkse praktijk.
  • die last hebben van faalangst, een vaste mindset, moeite hebben met leren leren, emotieregulatie enz.

Voor scholen

  • die hulp willen bij het (vroegtijdig) signaleren van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of die mogelijk hoogbegaafd zijn
  • die hulp willen bij compacten en verrijken van de leerstof
  • die hulp willen bij het opzetten van een plusklas en het schrijven van schoolbeleid voor (hoog)begaafde kinderen.
  • voor coaching van leerkrachten van (hoog)begaafde kinderen, individueel of team-breed.
  • die de didactische leeftijd van een kind graag willen weten om beter te kunnen inspelen op de onderwijsbehoefte van een kind.

 

Zijnsluik hoogbegaafdheid