Praktijk Extralent

Wij zijn een HKZ-gecertificeerde SGGZ-zorginstelling voor jeugdigen en volwassenen. We zijn gespecialiseerd in hoogbegaafdheid. Onze behandeling en diagnostiek sluit aan op de behoefte en uitdagingen waar een hoogbegaafde in zijn leven mee te maken krijgt. Uniek in onze werkwijze is dat we de leefgebieden (gezin, werk/ school) van onze cliënten betrekken bij het traject vanuit een systemische en contextuele benadering. Hierin ligt de basis voor herstel.

Missie

Wij geloven dat wanneer we oprechte aandacht hebben en oordeelloos kunnen kijken achter gedrag er verbinding kan ontstaan. Vanuit die verbinding en met gedegen kennis van hoogbegaafdheid, pedagogische, psychologische en didactische kennis kunnen we tegemoet komen aan de hulpvraag van de cliënt en zo verandering teweeg brengen.

We bieden specialistische zorg, waarbij we niet alleen aandacht hebben voor de cliënt, maar ook voor zijn of haar omgeving; school, gezin, werk. We geloven dat een duurzame verandering ontstaat wanneer we naar alle belangrijke leefgebieden van de cliënt kijken. We werken daarom met een systeemgerichte aanpak.

Visie

Het is onze visie om in Ede en haar omgeving dé plek te zijn waar (hoog)begaafde kinderen, jongeren, volwassenen, ouders en leerkrachten hulp krijgen bij problematiek gerelateerd aan (hoog)begaafdheid.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn samen te vatten in de volgende woorden:

  • Aandacht
  • Echtheid
  • Eerlijkheid
  • Deskundigheid
  • Maatwerk
Logo

In het logo zie je drie tandwielen staan met in het grootste tandwiel een gezicht. Jij als mens staat bij ons centraal. Het gezicht staat ook niet statisch in het tandwiel; we zullen je dus niet in een hokje proberen te stoppen. We durven buiten de lijntjes te kleuren. De drie tandwielen hebben daarnaast een dubbele betekenis en geven de visie op een abstracte manier weer:

  • Drie factoren

Deze drie tandwielen staan voor de drie factoren die bepalend zijn voor de hoogbegaafde in groei en ontwikkeling. Op deze factoren richten wij ons ook in de praktijk. De leeftijd van de cliënt bepaalt grotendeels welke factoren op dat moment belangrijk zijn. Bij de jeugdigen gaat het om de factor OUDER, factor KIND en factor SCHOOL. Bij hoogbegaafde volwassenen gaat het om de factor VOLWASSENE, factor GEZIN (huidig en van herkomst) en factor OMGEVING (werk, vrienden).

Als deze tandwielen in elkaar grijpen, dan komt er beweging; als de een draait, moeten de andere wel meebewegen. Als er binnen één van deze factoren het tandwiel is vastgelopen, komen de andere tandwielen ook stil te staan. Het is ons doel om te kijken waar het tandwiel is vastgelopen. Daar kunnen we gaan ‘sleutelen’ om de boel weer in beweging te brengen.

  • Het hoogbegaafde brein

De tandwielen geven tevens abstract weer wat er in de hersenen van (hoog)begaafden gebeurt. De tandwielen draaien (denken), verbanden worden snel gelegd en nieuwe tandwielen gaan meedraaien na nieuwe ervaringen en nieuwe kennis. Dit is een heel mooi proces, zeker wanneer alle tandwielen netjes blijven draaien.

Maar wat als er wieltjes ontsporen, vastlopen of niet meer kunnen inhaken op de andere tandwielen? Je hoofd zit te vol met allerlei tandwieltjes, je krijgt ze niet meer op elkaar afgestemd. Het wordt een chaos in je hoofd. Sommige tandwielen krijgen veel te veel ruimte (bv. angst, vaste mindset, negatief zelfbeeld) en anderen te weinig (bv. doorzettingsvermogen, zingeving, groei mindset). Ons doel is om samen orde op zaken te stellen in de situatie; tandwielen weer in de juiste proportie brengen. Samen gaan we op zoek naar jouw talenten en bekijken we hoe je deze kunt leren inzetten. We kijken welke tandwielen er gerepareerd moeten worden om deze weer in beweging te brengen.

Bij kinderen en jongeren worden ouders en leerkrachten intensief betrokken (en indien nodig begeleid) in dit proces. Een prachtig proces waarbij kinderen weer mogen opbloeien! Ook bij volwassenen kijken we naar het systeem om hen heen en betrekken we dat waar mogelijk/wenselijk.