Passend onderwijs voor hoogbegaafden

Herken je deze vragen?

“Ik heb al een klas vol kinderen die ieder iets anders nodig hebben, ik heb geen tijd voor nóg een persoonlijk leerplan”

“De meeste plusklassen zijn pas vanaf groep 5, hoe gaan we om met onze jonge hoogbegaafden?”

“Hoe doe ik dat dan, verrijken en compacten?”

“Ouders zeggen dat hun kind zo slim is,  maar ik zie er niks van in de klas!

“Hij maakt steeds fouten in zijn verrijkingswerk. Wat moet ik daar nu mee?”
“Hoe maak ik een goed onderwijsaanbod voor hoogbegaafde kinderen?”
“Hoogbegaafd? Maar hij scoort D’s en E’s op de Cito-toetsen!”

 

Passend onderwijs?

Binnen het huidige onderwijssysteem komt er mede door Passend Onderwijs steeds meer aandacht voor hoogbegaafdheid. Dat is natuurlijk geweldig! Tegelijkertijd is er nog veel nood door gebrek aan kennis en ervaring op dit vlak.  Hoogbegaafdheid is een ingewikkelde materie. Uit onderzoek blijkt dat als hier op school (of thuis) niet goed mee omgegaan wordt, dit ernstige schade kan brengen aan de ontwikkeling van het kind.

Helaas zijn er steeds meer hoogbegaafde kinderen die onterecht een label ADHD, ADD of een vorm van autisme krijgen. Als school signaleer je dat een kind anders is dan andere kinderen. Maar door een gebrek aan kennis over hoogbegaafdheid wordt gedrag vaak in een ander bekender ‘hokje’ geplaatst, met misdiagnoses tot gevolg. Terwijl heel veel leed opgelost kan worden door een hoogbegaafd kind aan te bieden wat hij nodig heeft.

Kinderen die zich helemaal aanpassen en onderpresteren, zijn een uitdaging om in beeld te krijgen. Vaak gaat het hier om meisjes die zich voorbeeldig gedragen in de klas. De leerkracht merkt niets van de hoogbegaafdheid van het kind. Vaak zal de leerkracht via ouders horen dat hun kind veel meer kan dan hij op school laat zien. We popelen daarom onze expertise in te zetten voor scholen. Naast hulp met signaleren en het overdragen van kennis, kunnen we kijken wat er voor leerarrangementen mogelijk zijn binnen een school of klas.

Door onze ervaring in het onderwijs, kunnen we heel concreet adviseren en meedenken in de (on) mogelijkheden van de school.

Observatie en coaching in de klas  

Heb je een kind in de klas en vermoed je of weet je dat het hoogbegaafd is, maar heb je wat praktische hulp nodig voor in de klas? We komen graag observeren in de klas. Vanuit een observatie kunnen we de praktijk waar het kind zich in bevindt beter inschatten. Wanneer er toestemming van ouders is kunnen we ook een specifiek kind komen observeren. Vanuit deze observatie komen we graag adviseren en praktische hulp aanbieden voor het leer-arrangement. De haalbaarheid voor jou als leerkracht is het uitgangspunt.

Arrangementen vanuit het Samenwerkingsverband

Het komt regelmatig voor dat je als school niet verder komt met een kind, je loopt vast. Dan wordt het Samenwerkingsverband ingeschakeld. Vaak wordt er eerst gekeken naar de mogelijkheden binnen de school of stichting om extra ondersteuning te bieden. Omdat begeleiding van hoogbegaafde kinderen zeer specialistische zorg is, is deze extra ondersteuning niet altijd passend/genoeg. Dan kan er vanuit de school een arrangement voor specialistische zorg aangevraagd worden bij het Samenwerkingsverband. Hoe dit gedaan wordt, verschilt per Samenwerkingsverband. Vanuit onze praktijk kunnen we ook meedenken in het ondersteuningsteam.

Kijk ook eens bij

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden!