Rebecca Moraal

Over Rebecca

  • SKJ/ NVO Orthopedagoog
  • Specialist hoogbegaafdheid
  • Onderwijsexpert
  • ECHA/ RITHA-specialist i.o.

Mijn naam is Rebecca Moraal, samen met mijn vriend Martin woon ik in Ede. Ik maak graag muziek (vooral zingend) en heb een passie (en kleine verslaving ?) voor bordspellen. Binnen praktijk Extralent ben ik werkzaam als NVO/SKJ orthopedagoog gespecialiseerd in hoogbegaafdheid.

In 2012 ben ik begonnen met de studie Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Doordat ik daar de connectie tussen theorie en praktijk miste, heb ik na een jaar de overstap heb gemaakt naar de Academische Opleiding Leerkracht Basisonderwijs (AOLB). Dit is een combinatiestudie van de PABO aan de Hanzehogeschool Groningen (dit houdt in: veel praktijk en dus veel stages als leerkracht) en de bachelor Pedagogische Wetenschappen/Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen (dit houdt in: veel theorie en dus veel voedsel voor mijn nieuwsgierige brein).

Mijn interesse op het gebied van hoogbegaafdenonderwijs werd geleidelijk groter naarmate ik steeds meer stages op allerlei basisscholen met verschillende doelgroepen liep. Ik merkte dat er op dit gebied veel mogelijkheid tot groei is. Mijn interesse in hoogbegaafdheid is daarnaast niet in de laatste plaats ingegeven door de ervaringen en verhalen van mijn hoofbegaafde partner: dit was de spreekwoordelijke druppel waardoor ik wist dat ik mij wilde specialiseren op dit gebied. Dat heb ik gedaan door tijdens de master Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen te kiezen voor de specialisaties ‘Speciale Leerbehoeften’ en ‘Gifted Education’. Daarnaast heb ik mijn masterscriptie geschreven over hoogbegaafdheid, getiteld ‘Academic Self-concept and Motivation of Gifted Students following an Interlude Year’. Mijn aspiratie is om mijzelf uiteindelijk verder te ontwikkelen door het volgen van de ECHA-opleiding.

Ik heb er zin in om jullie te mogen ontmoeten en te leren kennen!