Observatie in de klas en coaching van leerkracht en/of intern begeleider

Heeft u een kind in de klas en vermoedt u of weet u dat het hoogbegaafd is, maar heeft u wat praktische hulp nodig voor in de klas? We komen graag observeren in de klas. Vanuit een observatie kunnen we de praktijk waar het kind zich in bevindt beter inschatten. Wanneer er toestemming van ouders is kunnen we ook een specifiek kind komen observeren. Vanuit deze observatie komen we graag adviseren en praktische hulp aanbieden voor het leer-arrangement. De haalbaarheid voor u als leerkracht in de klas is ons uitgangspunt.