Ontwikkelingsvoorsprong signalering

Bij jonge kinderen (peuters en kleuters) wordt formeel nog niet van hoogbegaafdheid gesproken, maar van een ontwikkelingsvoorsprong. De reden hiervoor is dat kinderen zich in sprongen ontwikkelen en een voorsprong in de ontwikkeling niet blijvend hoeft te zijn. Dit betekent echter niet dat kinderen in de peuter- en kleuterleeftijd niet hoogbegaafd zouden kunnen zijn. Vaak kun je vanaf de geboorte al tekenen zien van hoogbegaafdheid. De zijnskenmerken kunnen bijvoorbeeld al duidelijk aanwezig zijn. Je kunt aan een ontwikkelingsvoorsprong (of vermoedelijke hoogbegaafdheid) denken als je kind:

  • van jongs af aan erg oplettend is en alles in zich op lijkt te nemen
  • het hoofd al in de eerste week na de geboorte optilt
  • al jong nieuwsgierig is en alles mee wil krijgen
  • een sterke eigen wil heeft
  • een opvallend gevoel heeft voor prikkels
  • snel verbanden legt tussen oorzaak en gevolg
  • rond het eerste levensjaar meerdere woorden en zinnen kan spreken


Het is essentieel om een ontwikkelingsvoorsprong vroegtijdig te signaleren. Dan kan er op tijd met een passend aanbod gewerkt worden (thuis, op school, opvang of peuterspeelzaal). Hoe eerder je een ontwikkelingsvoorsprong vaststelt, hoe kleiner de kans is dat het kind later gaat onderpresteren of onzichtbaar wordt als hoogbegaafd kind.

Heb je het vermoeden dat je kind een ontwikkelingsvoorsprong heeft en is het voor de school of peuterspeelzaal van belang dit goed in kaart te brengen? We kunnen helpen om de signalering zorgvuldig in kaart te brengen. We kijken dan naar de ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek, prikkelverwerking en persoonskenmerken.

Bij jonge kinderen zijn we extra alert op de manier waarop we onderzoek doen. Hier is altijd maatwerk nodig, omdat de a-synchroniteit in de ontwikkeling vaak erg groot is. Daarom zal er bij aanvraag voor onderzoek bij kinderen tussen de 3 en de 5 jaar altijd een intake plaatsvinden. Afhankelijk van de mogelijkheden van jouw kind bekijken we welke manier van onderzoeken het beste aansluit. In sommige gevallen adviseren we tevens of enkel een begaafdheidsonderoek te doen.

Bij deze signalering wordt ook het Wereldspel afgenomen.

Verslag en terugkoppeling

Alle gegevens worden uitgewerkt in een verslag. Hierbij worden de observaties uitgebreid toegelicht. Het verslag bevat handelingsadviezen voor de leerkracht. Ouders ontvangen het verslag. Daarna wordt er een (telefonische) afspraak ingepland, waarin er gelegenheid is tot het stellen van vragen naar aanleiding van het onderzoek. Indien gewenst kunnen wij ook mee gaan naar de school om daar het verslag en de adviezen verder toe te lichten (hier zijn wel extra kosten aan verbonden).