Ontwikkelingsvoorsprong signalering

Bij jonge kinderen (peuters en kleuters) spreek je officieel nog niet van hoogbegaafdheid maar van een ontwikkelingsvoorsprong. Toch kun je vanaf de geboorte al tekenen zien van hoogbegaafdheid. Je kunt aan een ontwikkelingsvoorsprong (of vermoedelijke hoogbegaafdheid) denken als je kind:

 • van jongs af aan erg oplettend is en alles in zich op lijkt te nemen
 • het hoofd al in de eerste week na de geboorte optilt
 • al jong nieuwsgierig is en alles mee wil krijgen
 • een sterke eigen wil heeft
 • een opvallend gevoel heeft voor prikkels
 • snel verbanden legt tussen oorzaak en gevolg
 • rond het eerste levensjaar meerdere woorden en zinnen kan spreken


Het is essentieel om een ontwikkelingsvoorsprong vroegtijdig te signaleren. Dan kan er op tijd met een passend aanbod gewerkt worden (thuis, op school, opvang of peuterspeelzaal). Hoe eerder je een ontwikkelingsvoorsprong vaststelt, hoe kleiner de kans is dat het kind later gaat onderpresteren of onzichtbaar wordt als hoogbegaafd kind.

Heb je het vermoeden dat je kind een ontwikkelingsvoorsprong heeft? We kunnen je helpen om het tijdig te signaleren. We kijken hiervoor naar de ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek, prikkelverwerking en persoonskenmerken.

Bij deze signalering wordt ook het Wereldspel afgenomen.

Wereldspel

Denken en leren kan via twee verschillende stijlen verlopen: beelddenken of taaldenken (visuele of verbale cognitieve stijl). Kinderen zijn tot een leeftijd van ongeveer 5/6 jaar visueel ingesteld. Dan ontwikkelt zich het talige denken en verdwijnt het visuele denken meer naar de achtergrond. Wanneer dit proces niet goed op gang komt en het kind visueel blijft, heeft dat consequenties voor o.a. het (aanvankelijk) leesproces, de te volgen methodiek bij het leren lezen en zaken als automatiseren, analyse en ordening in denken.

Het Wereldspel is een non-verbaal onderzoeksinstrument dat gebruikt wordt bij onderwijskundige onderzoeken om te bepalen welke cognitieve stijl een kind gebruikt: beelddenken of taaldenken. (visuele of verbale cognitieve stijl) .

Daarnaast kunnen andere actuele omstandigheden in het spel naar boven komen, zoals:

 • faalangst en onzekerheid
 • communicatieproblemen
 • protestgedrag
 • boosheid en agressie
 • opvoedingsproblematiek
 • op de tenen lopen

Verslag en terugkoppeling

Alle gegevens worden uitgewerkt in een verslag. Hierbij worden de observaties uitgebreid toegelicht. Het verslag bevat handelingsadviezen voor de leerkracht. Ouders ontvangen het verslag. Daarna zullen wij contact opnemen waarna er gelegenheid is tot het stellen van vragen naar aanleiding van het onderzoek. Indien gewenst kunnen wij ook mee gaan naar de school om daar het verslag en de adviezen verder toe te lichten (hier zijn wel extra kosten aan verbonden).

Is er geen behoefte aan een uitgebreid onderzoek met verslag maar is er bijvoorbeeld wel behoefte aan een bevestiging van een vermoeden van een voorsprong? We bieden graag maatwerk. Door onze ruime ervaring met (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen kunnen we al snel een goede indicatie geven van een eventuele voorsprong en ook of er aan de lees-en rekenvoorwaarden voldaan wordt om naar groep 3 te kunnen doorstromen.