Voor  hoogbegaafde kinderen en jongeren

Als een kind zich thuis en op school lekker in zijn vel voelt, dan is dat fijn. Je merkt dat je kind gelukkig is. Als ouder wil je niets liever dan dat!

Soms kan het toch gebeuren dat je kind vastloopt. Als ouder en school ben je daarin een hele belangrijke schakel tot verandering. Onze visie op opvoeding is ook dat dáár de eerste stappen ondernomen kunnen en moeten worden.

En toch kan het zijn dat je alles geprobeerd hebt of het lukt gewoon niet en je ziet geen veranderingen bij je kind. Is je kind somber, faalangstig, heeft hij moeite met leren leren en omgaan met emoties, is hij hooggevoelig of heeft hij altijd maar een vol hoofd? Dan is jouw kind van harte welkom! We kunnen jouw kind begeleiden door bijvoorbeeld meer inzicht te geven in wie hij is (psycho-educatie) en wat zijn talenten zijn, aan de slag te gaan met faalangst, mindset en executieve functies.

Aan de slag!

kind coaching hoogbegaafdheid

We gaan samen met jullie als ouders en het kind in overleg wat de hulpvraag is. Samen maken we een plan hoe we hier mee aan de slag kunnen gaan. Tijdens de individuele sessies met het kind werken we in de vorm van spel, creatieve (denk)opdrachten en praktische opdrachten voor thuis en op school toe naar een oplossing. We gaan samen met een kind op ontdekkingstocht naar waar zijn talenten liggen en hoe deze ingezet kunnen worden ter oplossing of verlichting van het probleem. Vaak is bewustwording al een deel van de oplossing. Een kind dat zich bijvoorbeeld bewust is van het feit dat hij erg ontdaan kan raken van harde geluiden, kan leren wat hij in zo’n situatie kan doen, ook al zal de gevoeligheid voor geluid niet weg gaan.

Tijdens de sessies zullen we, zodra de vertrouwensband er is, regelmatig op provocatieve wijze coachingssessies vormgeven. Dat betekent dat we kinderen uit hun comfort-zone proberen te krijgen, door ze opdrachten te geven die ze zelf niet zomaar zouden gaan uitvoeren. Geen ‘fluwelen-handjes-aanpak’ dus. Hierbij zetten we humor en rollenspel volop in.

In een begeleidingstraject komen de volgende onderwerpen vaak aan de orde:

  • De cognitieve kenmerken van hoogbegaafden
  • De persoonlijkheidskenmerken van hoogbegaafden
  • Hoogsensitiviteit (theorie van Dabrowski)
  • Autonomie, wat kan, mag en wil ik zelf doen?
  • Omgaan met prikkels
  • Omgaan met fouten maken – een groei-mindset leren inzetten
  • Zingeving
  • Wat is mijn talent?

 

Executieve vaardigheidstraining

Voor (hoogbegaafde)kinderen vanaf een jaar of 8 die bepaalde executieve functies nog niet zo sterk ontwikkeld hebben, gaan we aan de slag met ouders, leerkracht en het kind om deze vaardigheden aan te leren. We doen dit vanuit het gedachtengoed van Tijl Koenderink (de 7 Uitdagingen van hoogbegaafden) en de methode Talent-Vaardig van Yvonne Duran. Eerst bekijken we de oorzaak achter de onvoldoende ontwikkelde (of zichtbare) executieve functies. Het kan namelijk maar zo zijn dat een leerkracht signaleert dat de executieve functies taakinitiatie en volgehouden aandacht niet goed ontwikkeld zijn. Ouders zien juist dat deze functies zeer sterk ontwikkeld zijn en zien dit bijvoorbeeld wanneer hun kind een taart helemaal zelf bakt en de bijbehorende boodschappen alleen doet. Of ze zien dit als hun kind een ingewikkelde puzzel maakt zonder problemen. In zo’n geval kijken we eerst naar oorzaak van het niet zichtbaar zijn van de genoemde executieve functies. Mogelijk is het werk op school niet uitdagend genoeg (of juist té uitdagend), te makkelijk of te veel van hetzelfde, waardoor een kind het moeilijk vindt om de taak te beginnen of afmaken.

Lees meer …