Jolanda van Roosendaal

Ik ben Jolanda van Roosendaal, psycholoog NIP, gespecialiseerd in de ontwikkelingspsychologie van kinderen en jongeren.

Ik ben getrouwd met Joram en moeder van 3 lieve, knappe jongens. De oudste zit inmiddels op de middelbare school. Ik heb veel ervaring in het werken met pubers. Maar het opvoeden van je eigen puber is toch een heel ander verhaal 🙂 Dit helpt mij in mijn werk om de frustratie en wanhoop die ouders soms voelen te begrijpen. Ik heb werkervaring in een justitiële jeugdinrichting, het welzijnswerk en de jeugdzorg.

De laatste 8 jaar heb ik met veel plezier gewerkt op een bovenschoolse voorziening voor het samenwerkingsverband VO Veenendaal- Barneveld. Daar begeleidde ik leerlingen die op een of andere manier vastliepen op hun eigen middelbare school. Dit deed ik in nauwe samenwerking met het CJG, leerplicht en de GGD. Daar kwam ik ook met regelmaat (hoog)begaafde kinderen tegen. Ik ben me steeds meer gaan verdiepen in deze doelgroep en voel een drive om hen te versterken, hen te laten groeien en schooluitval te voorkomen.

Ik geloof in de verbinding aangaan met de kinderen en jongeren waarmee ik werk: een tijdje met hen meelopen zodat ze zichzelf beter leren kennen, sterker worden en uitdagingen beter aankunnen. Omdat ik het werken met deze doelgroep een feestje vind gaat de verbinding meestal gemakkelijk. Op dit moment ben ik bezig met mijn registratie kinder- en jeugdpsycholoog NIP. Waarin ik nog meer kennis opdoe over diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren.