Joaney Lemmens

Mijn naam is Joaney Lemmens, 34 jaar, gehuwd, moeder van 3 kinderen en woonachtig in Milsbeek. In februari 2007 ben ik afgestudeerd aan Pabo Groenewoud te Nijmegen en sindsdien ben ik met veel plezier werkzaam geweest in het basisonderwijs.

Aangezien ik niet alleen het beste uit een kind wil halen, maar ook uit mezelf heb ik in 2009 besloten om de opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen te volgen, die ik in augustus 2012 met goed gevolg afgerond heb. Tijdens mijn werk als leerkracht heb ik altijd al veel oog gehad voor meer- en hoogbegaafde kinderen en tijdens mijn Masterstage wilde ik graag mijn deskundigheid op dit gebied vergroten. Ik heb daarom destijds stage gelopen bij het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO), waar ik het ontzettend naar mijn zin heb gehad. Na mijn stage ben ik hier als orthopedagoog, naast mijn baan in het onderwijs, aan de slag gegaan en heb me met name gericht op het doen van onderzoek bij meer- en hoogbegaafde kinderen tussen de 6 en 18 jaar. Ik haalde voldoening uit mijn werk, doordat ik ouders en leerkrachten handvatten kon geven, hoe om te gaan met het hoogbegaafde kind en het kind liet voelen dat het gesteund en begrepen werd, waardoor het weer kon excelleren. Wat een mooie processen zijn dat!

Ik heb toen ook gewerkt als docent Klinische Vaardigheden Leerproblemen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hier begeleidde ik derdejaars Bachelor studenten die onderkennend en verklarend onderzoek deden bij kinderen met verschillende leer- en gedragsproblemen, behandeling gaven aan deze kinderen en adviezen gaven aan hun ouders en leerkrachten. Mijn studenten richtten zich met name op hoogbegaafdheid en bijkomende problematieken.

Binnen mijn baan als leerkracht werd mijn specialisering met betrekking tot meer- en hoogbegaafdheid vervolgens doorgetrokken. Ik mocht de werkgroep meer – en hoogbegaafdheid binnen de school leiden waarbinnen we samen beleid ontwikkelden voor een goede doorgaande lijn.

Ondanks alle mooie dingen die ik de afgelopen jaren heb mogen doen, realiseer ik mij, terugkijkend op dit alles, dat ik de meeste energie en voldoening haal uit het zélf werken met de meer- en hoogbegaafde kinderen, hun ouders en leerkrachten.

Binnen Praktijk Extralent kan ik me daar volledig op richten. Ik kan me focussen op het kind zelf, blijf ik mijzelf uitdagen en kan ik mijzelf nog verder ontwikkelen met betrekking tot meer- en hoogbegaafdheid. Wat een energie geeft me dat!