LEF-training

Voor wie is de training bedoeld?

Onze LEF-training is een groepstraining die door ons is ontwikkeld speciaal voor (hoog)begaafde kinderen vanaf groep 6 tot en met groep 8, die het LEF hebben om aan de slag te gaan met faalangst.

Waar kan je faalangst aan herkennen?

 • Snel opgeven
 • Vaak zeggen: “Ik kan het niet”
 • Veel bevestiging zoeken
 • Veel om hulp vragen of juist nooit om hulp vragen
 • In sterke mate opzien tegen school, evt. i.c.m. psychosomatische klachten
 • Verlegen of afwachtende houding
 • Boos worden of huilen als iets niet (meteen) lukt
 • Moeite hebben met keuzes maken

Wat leer je tijdens deze training?

 • Je krijgt inzicht in hoe (faal)angst ontstaat.
 • Je leert hoe je (faal)angst kunt waarnemen en herkennen in je lijf.
 • Je oefent om je emoties die je voelt in je lijf te benoemen.
 • Je oefent hoe je een behoefte kunt uiten bij je emotie.
 • Je oefent met doorzetten.
 • Je oefent met het stellen van een hulpvraag.
 • Je krijgt meer inzicht in je talenten, waardoor je zelfvertrouwen kan groeien.

Klaar voor de Extralent-aanpak?

De waarde van groepstraining

Het mooie van een groepstraining is dat er met elkaar vaardigheden getraind kunnen worden en inzichten opgedaan worden. Dit kan doordat kinderen bij elkaar zien hoe het bij de ander werkt. Ze houden elkaar een spiegel voor en het geleerde kan direct in de praktijk worden toegepast in een veilige setting met ontwikkelingsgelijken (peers).

De opbouw van de training

 • De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van ongeveer 75 minuten.
 • Rond de eerste bijeenkomst vindt er een kort gesprek plaats met de ouders en het kind om samen de trainingsdoelen te bepalen.
 • Na de laatste bijeenkomst is er een eindevaluatie met de ouders en (deels) met het kind.
 • Tussentijds is er voor elk kind ruimte voor een korte verdiepende een-op-een sessie naar aanleiding van de training. De trainer zal aangeven wanneer deze sessie zal plaatsvinden.
 • Na afloop van elke training wordt er per mail verslag uitgebracht van wat er gedaan is. Hierdoor kan er thuis verder op doorgepraat en gewerkt worden.

Veiligheid is de basis

Veiligheid is heilig bij ons. Dat betekent dat er ruimte is voor emoties die los kunnen komen tijdens zo’n training. We schrikken daar niet van, ze mogen er zijn. Het is een onderdeel van het leerproces. Om deze veiligheid voor alle kinderen te garanderen hebben we altijd minimaal één extra professional vrij geroosterd om bij te springen als dat nodig is.

Praktische informatie

Wanneer

De eerstvolgende training start in het nieuwe schooljaar. Zodra er meer bekend is over data en tijden, kan je dat hier terugvinden. Aanmelden is gedurende het hele jaar mogelijk. Wij nemen dan contact op als er een nieuwe training start.

Investering

Deze training, inclusief begin- en eindgesprek, individuele sessie en verslaglegging na elke bijeenkomst, kost €975,- per kind.

Klaar voor de Extralent-aanpak?​