Teamtrainingen over hoogbegaafdheid

Wil je je als team verder bekwamen in hoogbegaafdheid? Dan bieden we diverse teamtrainingen aan. Alle trainingen zijn erop gericht dat je na een training zo veel mogelijk direct aan de slag kunt gaan met hetgeen je geleerd hebt. Heel praktisch dus. Hieronder staan voorbeelden van onderwerpen voor trainingen.

Hoogbegaafd? Meer dan een IQ cijfertje.

Deze training gaat over de persoonlijkheidskenmerken van hoogbegaafdheid, ook wel de zijnskenmerken genoemd. De theorie van Dabrowski over de overexcitabilities is daarbij de kapstok. Maar uiteraard blijft het niet bij een theoretisch verhaal. Deze training is er op gericht dat je vooral praktisch aan de slag kunt; dat je leert hoe je hoogbegaafde kinderen op basis van hun ‘zijn’ en gedrag kunt signaleren. We reiken tools aan die je kunt inzetten om het zichtbare (en onzichtbare) gedrag te moduleren en op een goede manier ruimte te geven. Je leert hoe je om kunt gaan met de enorme intensiteit van hoogbegaafde kinderen. De training gaat ook uitgebreid in op de rol van ouders en hoe je hen op een goede manier kunt betrekken in het onderwijs. Er is daarnaast volop ruimte voor inbreng van casussen uit de praktijk of concrete vragen.

Onderwijsaanpassingen? Maar hoe dan?

De training is er op gericht dat je weet wat je moet doen als hoogbegaafdheid of het vermoeden daarvan is gesignaleerd. Het gaat onder andere over hoe je moet compacten, verrijken en verbreden, wat je nodig hebt voor een persoonlijk leerarrangement en op welke manier hoogbegaafde kinderen leren. Veel scholen zijn gewend om te werken met het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH). Op zich een heel mooi protocol. Alleen in de praktijk blijkt dat je de onderpresterende leerling onvoldoende in beeld krijgt hiermee. Daarom leren we je wat onderpresteren is, wat het grote gevaar van onderpresteren is, hoe je dit kunt herkennen en wat je vervolgens kunt doen om een kind weer in de ‘actie-modus’ te krijgen. We laten je alvast wat kennis maken met de Taxonomie van Bloom en hoe je hiermee aan de slag kunt in de klas.

De Taxonomie van Bloom: ode aan het creatieve brein!

Met deze training leer je hoe hoogbegaafden het liefst leren. Je gaat begrijpen waarom er voor hoogbegaafde kinderen een hele andere manier van aanbieden van de stof belangrijk is. En uiteraard ga je ook leren hoe je die stof dan kunt aanbieden. Dit leer je aan de hand van de taxonomie van Bloom. Je leert wat hogere orde denkvragen zijn en waarom het zo leuk is om hiermee te werken. We gaan hier vervolgens uitgebreid mee oefenen op alle mogelijke vakgebieden. Super praktisch dus, zodat je de volgende dag meteen aan de slag kunt. Wanneer je als leerkracht deze taxonomie kunt toepassen, zijn alle dure methodes helemaal niet meer nodig en heb je bovendien veel minder voorbereidingstijd nodig. Ook leren we je hoe je kinderen kunt aanleren hoe ze zelf de taxonomie kunnen gaan toepassen. De training is ook heel geschikt voor onderbouwleerkrachten die op zoek zijn naar een geschikte manier om te differentiëren in de kleuterklas.

Mindset: de MOET om te falen!

De basis van deze training is de theorie van Carol Dweck over mindset. Het gaat hier over het grote belang van fouten mogen en moeten maken om tot groei te komen. Je leert hoe je dit kunt stimuleren bij kinderen en hoe je ze kunt begeleiden in het proces van vallen en opstaan. Daarnaast is er in de training aandacht voor hoe je ze dit zelf kunt voorleven. Als je inzicht in deze dingen krijgt, gaat het vanzelf ook over passend werk voor hoogbegaafde kinderen. Vaak hoeven deze kinderen maar zeer weinig inspanning te leveren om tot een resultaat te komen. Daarmee wordt ze feitelijk het proces van falen en leren van je fouten ontnomen. Vanuit dat punt gaan we je leren waarom het zo belangrijk is dat hoogbegaafde kinderen voortdurend werk krijgen dat echt moeilijk is voor ze.

“De studiedag over de persoonlijkheidskenmerken van hoogbegaafden gaf me heel veel nieuwe inzichten en handvatten! Hanneke is heel kundig, ze weet waar ze het over heeft en ze kan veel praktijkvoorbeelden geven. Haar ervaring in het onderwijs maakt dat ze alles steeds heel praktisch kan maken voor in de klas. Het enthousiasme en de bevlogenheid waarmee Hanneke dit bracht was geweldig. Ik heb niet eerder een studiedag gehad waarbij ik het jammer vond dat ie was afgelopen, bij deze had ik dat wel. Ik zie uit naar het vervolg!”

Leerkracht o.b. van OBS de Lettertuin, Ede 

Meer ervaringen lees je hier.