Het begaafdheidsonderzoek

Binnen onze praktijk is het mogelijk om een begaafdheidsonderzoek te laten doen. Dit onderzoek wordt afgenomen door een van onze orthopedagogen of psychologen. Zij zijn gespecialiseerd in het afnemen van deze onderzoeken bij (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen.

Wat is een begaafdheidsonderzoek?

Een begaafdheidsonderzoek is veel meer dan alleen kijken naar het IQ van een kind; het gaat om het hele plaatje. Dat betekent dat een begaafdheidsonderzoek een intelligentietest én persoonlijkheidsonderzoek in één is. We kijken naar de persoonlijkheidskenmerken en onderzoeken het zichtbare gedrag. We onderzoeken waar het zichtbare gedrag vandaan kan komen, zodat we weten of en welke interventies er ingezet kunnen worden om een kind weer tot bloei te laten komen. In onze praktijk ‘labelen’ we kinderen niet en stellen we geen diagnose zoals ADHD of ASS. Dit doen we heel bewust niet, omdat we te vaak te maken krijgen met kinderen waarbij er sprake is van een mis-diagnose. Alleen in uitzonderlijke gevallen waarbij interventies binnen het hele systeem rondom het kind niet tot verandering leidt, en wij twijfelen of er wellicht toch sprake is van een stoornis, verwijzen we door.

Uiteraard wordt alles wat we onderzoeken en observeren in een uitgebreid verslag met handelingsadviezen verwerkt. We nemen de tijd om de bevindingen van het onderzoek met ouders te bespreken. Ook bieden we de mogelijkheid om het onderzoek op school te komen toelichten.

Het unieke van onze praktijk is dat al onze medewerkers, naast de kennis van en ervaring met hoogbegaafdheid, ook een ruime onderwijservaring hebben. Daardoor kunnen we scholen heel goed adviseren in hun onderwijsaanbod en de aanpak van het kind.

Hoe gaat het in zijn werk?

Tijdens het intakegesprek of de telefonische kennismaking bekijken we welke IQ-test het beste aansluit bij jouw kind:

  • de RAKIT-2
  • de WISC-V

Samen bepalen we hoe uitgebreid we gaan onderzoeken. We hebben daarvoor diverse pakketten.

Begaafdheidsonderzoek

Naast de IQ-test, brengen we in dit onderzoek zowel de persoonskenmerken (hartkenmerken) als de cognitieve kenmerken (hoofdkenmerken) in beeld. Ook onderzoeken we het welzijn van het kind. Het onderzoek wordt in twee momenten opgesplitst. Het eerste moment staat in het teken van kennismaken, afname van Wereldspel, inzicht krijgen en in de persoonlijkheidskenmerken. Het tweede moment staat het intelligentie-onderzoek centraal. Door het onderzoek in tweeën te delen, zien we dat het kind veel rustiger is gedurende het onderzoek, er minder last is van faalangst en wij beter zicht hebben op de signalen van onderpresteren doordat we het kind al eerder gezien hebben.

Begaafdheidsonderzoek + Didactisch onderzoek

In dit onderzoek brengen we een kind zo compleet mogelijk in beeld. We onderzoeken de cognitieve kenmerken, de persoonskenmerken en het welzijn. Daarnaast kijken we ook naar hoe een kind leert en hoe ver het is op de didactische (school) ‘ladder’. Bij dit laatste toetsen we een kind door tot aan het moment dat het weer nieuwe dingen te leren heeft; het frustratieniveau. We onderzoeken de leeringang (de manier waarop een kind het beste kan leren) en we brengen zijn/haar  leerstrategieën in kaart.

Dit onderzoek is zeer waardevol voor scholen, omdat ze er direct en concreet mee aan de slag kunnen.

Basis intelligentieonderzoek

Dit onderzoek omvat een IQ test (RAKIT-2 of WISC V) met verslag. Wanneer er sprake is van faalangst of onderpresteren, dan raden we een begaafdheidsonderzoek aan.

Aanvullende opties:

Deze opties kunnen toegevoegd worden aan een van bovenstaande pakketten:

  • Executief onderzoek
  • Sensorische informatie verwerking (SP-NL) – wordt verwacht